Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 29 2017

depression-suggestions:

I want my motivation back. I want my energy and sleep back. I want myself back

Reposted fromnosmile nosmile viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
calineczka
9090 2ae5 500
Toruń
calineczka
1925 1b54
Reposted fromlaters laters viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

May 26 2017

calineczka
8429 c909
Mark Demsteader
calineczka

May 24 2017

calineczka
1744 1b8c 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialamiasta lamiasta

May 23 2017

calineczka
Jeszcze w szkole, pamiętam, mówiono nam, że w naszych organizmach jest węgla na 2000 ołówków, wapnia na 30 kawałków kredy i żelaza na jeden gwóźdź.

Dzieciom trzeba mówić co innego: że ich organizm można liczyć w diamentach, kielichach wina, filiżankach herbaty i balonach.

Leżała skulona jak płód. Lewą dłoń trzymałem... pod jej stopami, prawą na czubku głowy, objąłem ją mocniej, mocniej przytuliłem do brzucha mówiąc:

teraz jesteś moja
jesteś jak tysiąc diamentów
jak garść złotych obrączek
jak kreda na tysiąc gier w klasy.

— Julio Cortazar - Gra w Klasy
Reposted fromvith vith viamajkey majkey
4456 bc03

dialnfornoir:

Breathless (1960)

calineczka
2639 2680 500
Bookstore in a ruined city.

Leon Idzikowski
Musical notes - Books

Warsaw, Poland, summer 1945.
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacoffeebitch coffeebitch

May 21 2017

8353 b392 500

a-l-ancien-regime:

Versailles,  Galerie de pierre basse

calineczka
5983 dce7
Reposted fromchangecolour changecolour viacoffeebitch coffeebitch
7657 ab93 500

eluting:

I always wonder the stories behind abandoned places, especially abandoned homes.

calineczka
0656 ff8a 500
Virginia Woolf & T. S. Eliot 
Reposted fromQcon Qcon viainsanedreamer insanedreamer
2574 821c 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viainsanedreamer insanedreamer
0846 f59a
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
1999 b8fe 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viayveee yveee
My condition is not unhappiness, but it is also not happiness, not indifference, not weakness, not fatigue, not another interest – so what is it then?
Franz Kafka, Diaries of Franz Kafka
Reposted fromenyopax enyopax viafajnychnielubie fajnychnielubie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl