Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 11 2019

2780 a8ad 500

socrelax:

Cracow, Nowa Huta, Ujastek 1

photo: centralny.info

Reposted fromdeviate deviate viainsanedreamer insanedreamer

March 07 2019

calineczka
5350 0d77 500
Reposted fromRynn Rynn viainsanedreamer insanedreamer

March 05 2019

calineczka
Tęsknie do Ciebie przez stół, przy którym siedzimy, tęsknię z fotela na fotel obok, w teatrze czy kinie, tęsknię (...), na szerokość kołdry, która okrywa nas oboje, też potrafię tęsknić do Ciebie - przez drzwi łazienki, w której się kąpiesz, i przez schody, po których idziesz do mnie, i przez naskórek mój, szczelnie przywarty do Twojego... Ale jak nazwać to, co odczuwam w Warszawie, kiedy Ty jesteś w Londynie? Też - tęsknotą? Oj, ubożuchny jest ten słowniczek, który mamy do dyspozycji.
— Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory listy na wyczerpanym papierze
calineczka

Odnoszę wrażenie
że długotrwały związek międzyludzki
nie opiera się na stronie biernej:
„być sobie pisanym”

w grę musi wchodzić
czynne i codzienne
„pisanie się sobie” nawzajem
nawet wtedy
gdy boli ręka

szczególnie wtedy

— — Bartłomiej Jobczyk

March 04 2019

calineczka
3898 ded0
Reposted fromzuzannag zuzannag viainsanedreamer insanedreamer

February 26 2019

calineczka

February 24 2019

1918 07f7

theglintoffherspectacles:

gdfalksen:

Knitting Clock

365 is stitching the time as it passes by. It is knitting 24 hours a day and one year at the time, showing the physical representation of time as a creative and tangible force. After 365 days the clock has turned the passed year into a 2-m long scarf. Now the past can be carried out in the future and the upcoming year is hiding in a new spool of thread, still unknitted.

image

Reposted fromekelias ekelias viajagna jagna
calineczka
"Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje".
Tove Jansson "Listy"
7328 71b7 500

wilhelmina-fae:

Comet in Moominland ☄️

1105 7ab3 500

lilium-bosniacum:

Sarajevo, Bosnia. January 1994, By Jean Claude Coutausse

Reposted fromcroiea croiea viafajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
calineczka
Człowiek nigdy nie zna swojego serca. Zimą koło naszej jednostki prowadzono jeńców niemieckich. Szli przemarznięci, z podartymi kołdrami na głowie, w popalonych płaszczach. A mróz był taki, że ptaki spadały w locie. Zamarzały. W tej kolumnie jeńców szedł jakiś żołnierz... Chłopiec... Na twarzy zamarzały mu łzy... A ja wiozłam na taczkach chleb do stołówki. On nie może oderwać oczu od taczek, nie widzi mnie, tylko te taczki. Chleb... Chleb... Biorę jeden bochenek, odłamuję kawałek i daję Niemcowi. On bierze... Bierze i nie wierzy... Nie może uwierzyć... Nie wierzy!
Byłam szczęśliwa... Byłam szczęśliwa, że nie mogę nienawidzić. Sama się wtedy sobie dziwiłam.
— Swietłana Aleksijewicz, "Wojna nie ma w sobie nic z kobiety"
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
Możemy usiąść gdzieś, gdzie nie umrzemy?
— Gretel Sieveking do swojego syna, Davida Sievekinga w "Nie zapomnij mnie", dokumencie rejestrującym stopniowe przegrywanie matki reżysera z chorobą Alzheimera.
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
Marcelku, ja bym bardzo chciała, żebyś ty zrobił dobry film, ale nie chciałabym, żeby mnie to bolało.
— Urszula Flis w dokumencie "Żeby nie bolało" Marcela Łozińskiego. Symboliczne przykazanie dokumentalistów w polskim kinie dokumentalnym ostatnich lat, "Żeby zabolało", Polityka 19/13
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

- Co pan ro­bi?

- Cze­kam na siebie. 

— Emil Cioran
Reposted fromismo ismo viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
- Ma pan w literaturze ulubione zdanie?
- Lubię kwestię jednego z bohaterów Doctorowa, który na pytanie, czy jest jakieś życie po śmierci, odpowiada: "Jest, ale nie po twojej".
— Eustachy Rylski z rozmowie z Donatą Subbotko, Książki. Magazyn do czytania, 3/12
Reposted from1923 1923 viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
1205 5732

February 11 2019

calineczka

Jest pewna życiowa prawda, którą poznałem korzystając z psychoterapii, zaś milionom Czechów podpowiada ją od stu lat ich własna literatura - "Jeśli czegoś nie da się ukryć, naucz się o tym mówić".

— Mariusz Szczygieł
Reposted fromSkydelan Skydelan viawarkocz warkocz

January 30 2019

calineczka
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viawarkocz warkocz
9072 4ba6
Reposted fromfission fission viawarkocz warkocz
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl