Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
calineczka
Dolce & Gabbana S/S 2017
calineczka
calineczka
Grafika użytkownika flor
Reposted fromweightless weightless viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
6900 c866 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce vialittleproblem littleproblem
calineczka
calineczka
calineczka
3129 5b32 390
Reposted fromSzczurek Szczurek viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
9431 ce51 390
calineczka
Street scene in southern Germany, 1956
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
4052 59ec 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakartoNik kartoNik
calineczka
Wormwood Street, London after the IRA had detonated a truck bomb on 24 April, 1993.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
Reposted fromweightless weightless viaMissMurder MissMurder
4575 980d 390
Reposted fromiamascrewdriver iamascrewdriver viafreska freska
calineczka
6426 76ab 390
szerelmes
calineczka
0653 5115 390

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
0130 70c0 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
7659 e1d1 390
calineczka
Było w nim coś potwornie smutnego (...), myślę, że to najsmutniejsza istota ludzka, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu, i słowo <smutny> wydaje mi się bardzo słabe: powinienem raczej powiedzieć, że było w nim coś zniszczonego, coś całkowicie zdewastowanego. Zawsze miałem wrażenie, że życie mu ciążyło, że nie utrzymywał już najmniejszego związku z czymkolwiek, co żyje. Myślę, że wytrzymał dokładnie tyle czasu, ile mu było potrzeba, aby ukończyć swe prace, i że nikt z nas nie może sobie nawet wyobrazić, ile wysiłku go to kosztowało.
— Cząstki elementarne - Houellebecq.
Reposted fromjudyta judyta viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl