Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
calineczka
0653 5115 390

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
0130 70c0 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
7659 e1d1 390
calineczka
Było w nim coś potwornie smutnego (...), myślę, że to najsmutniejsza istota ludzka, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu, i słowo <smutny> wydaje mi się bardzo słabe: powinienem raczej powiedzieć, że było w nim coś zniszczonego, coś całkowicie zdewastowanego. Zawsze miałem wrażenie, że życie mu ciążyło, że nie utrzymywał już najmniejszego związku z czymkolwiek, co żyje. Myślę, że wytrzymał dokładnie tyle czasu, ile mu było potrzeba, aby ukończyć swe prace, i że nikt z nas nie może sobie nawet wyobrazić, ile wysiłku go to kosztowało.
— Cząstki elementarne - Houellebecq.
Reposted fromjudyta judyta viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

Zwłaszcza że, jak pan wie, ciemno nie robi się od razu. Człowiekowi długo się wydaje, że widzi.

— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
5155 b792 390

Nicholas Ray, On Dangerous Ground (1951)

calineczka
calineczka
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer
7504 d2b8 390

classicland:

The wartime selfie

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
calineczka
calineczka
6906 c661 390
Reposted frommisza misza viapoduszkanatwarzy poduszkanatwarzy
calineczka
Reposted frombluuu bluuu viamtynka mtynka
calineczka
calineczka
4766 401b 390
Reposted fromwdeszczubzy wdeszczubzy viaknurek knurek
calineczka
6822 5f18 390
Mr. Nobody (2009)
9658 eb06 390

Mauvais Sang (1986)

Reposted frombridgesburnt23 bridgesburnt23
9653 b1c8 390
Reposted frombridgesburnt23 bridgesburnt23
9652 776b 390

Urs Fischer
you

Reposted frombridgesburnt23 bridgesburnt23
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl