Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
calineczka
9431 ce51 390
calineczka
Street scene in southern Germany, 1956
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
4052 59ec 390
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viakartoNik kartoNik
calineczka
Wormwood Street, London after the IRA had detonated a truck bomb on 24 April, 1993.
Reposted fromcarfreitag carfreitag viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
Reposted fromweightless weightless viaMissMurder MissMurder
4575 980d 390
Reposted fromiamascrewdriver iamascrewdriver viafreska freska
calineczka
6426 76ab 390
szerelmes
calineczka
0653 5115 390

freshmoviequotes:

The Mother and the Whore (1973)

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
0130 70c0 390
Reposted fromrol rol viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
7659 e1d1 390
calineczka
Było w nim coś potwornie smutnego (...), myślę, że to najsmutniejsza istota ludzka, jaką kiedykolwiek spotkałem w życiu, i słowo <smutny> wydaje mi się bardzo słabe: powinienem raczej powiedzieć, że było w nim coś zniszczonego, coś całkowicie zdewastowanego. Zawsze miałem wrażenie, że życie mu ciążyło, że nie utrzymywał już najmniejszego związku z czymkolwiek, co żyje. Myślę, że wytrzymał dokładnie tyle czasu, ile mu było potrzeba, aby ukończyć swe prace, i że nikt z nas nie może sobie nawet wyobrazić, ile wysiłku go to kosztowało.
— Cząstki elementarne - Houellebecq.
Reposted fromjudyta judyta viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

Zwłaszcza że, jak pan wie, ciemno nie robi się od razu. Człowiekowi długo się wydaje, że widzi.

— Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
5155 b792 390

Nicholas Ray, On Dangerous Ground (1951)

calineczka
calineczka
Reposted fromheima heima viainsanedreamer insanedreamer
7504 d2b8 390

classicland:

The wartime selfie

Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
calineczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl