Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2019

calineczka
Chwilami zazdroszczę im takiego codziennego, nudnego szczęścia, tylko z tego powodu, że są razem i patrzą na rośliny. Ja nigdy nikomu nie umiałam dać spokoju. Sobie też.
— Osiecka do Przybory

May 28 2019

calineczka
1925 4d1a
Robert Doisneau. Simone de Beauvoir at Les Deux Magots, Saint-Germain-des-Prés, Paris, 1944.

May 18 2019

calineczka
Bardzo tęsknię za Tobą. Rano jeszcze pół biedy, bo trzeba pracować, ale pod wieczór Twoja nieobecność staje się dramatyczna.
— Wisława Szymborska
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viayveee yveee

May 14 2019

calineczka
1836 ca8d 500
Reposted fromolbaria olbaria viainsanedreamer insanedreamer

May 09 2019

calineczka
6884 3126 500
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
6859 2a48
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
6855 80d3
Ryszard Kaja
Reposted fromposterart posterart viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
8577 bd1b 500
A. Ciarkowska "Pestki" 
calineczka
8573 e3ba 500
A. Ciarkowska 
calineczka
calineczka


At one with nature: Tippi aged 6 with her arms stretched out on Sea Bird Island, Africa.  My Book of Africa by Tippi Degré 
Reposted frominsanedreamer insanedreamer

April 27 2019

calineczka
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
Najpierw myślałam, że najbardziej samotna jestem, kiedy zasypiam sama i wyobrażam sobie siebie w zupełnie innym życiu. Potem okazało się, że bardziej samotna jestem, kiedy zasypiam z człowiekiem, który w ogóle mnie nie obchodzi.
— Anna Ciarkowska, Pestki
Reposted frombeltane beltane viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
calineczka
5024 65b7
Reposted fromkarmacoma karmacoma viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

April 25 2019

calineczka


red fox
Reposted fromdarksideofthemoon darksideofthemoon viawaplue waplue
calineczka
5131 b53c 500
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer

March 30 2019

calineczka
5131 b53c 500
Bill Binzen
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainsanedreamer insanedreamer

March 26 2019

calineczka
Gdziekolwiek się ruszę — to samo uczucie nieprzynależności, bezużytecznej gry. Udaję zainteresowanie czymś, co mnie zupełnie nie obchodzi, kręcę się tu i tam, ale nigdy nie jestem "w środku", w żadnym określonym miejscu. To, co mnie przyciąga, znajduje się gdzieś indziej, czym zaś owo "gdzie indziej" jest — nie wiem.
— Emil Cioran, O niedogodności narodzin.
Reposted frommhsa mhsa viainsanedreamer insanedreamer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl