Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 11 2018

calineczka

June 09 2018

7515 8be3 500

lovewatts:

Via @watts.place (at Los Angeles, California)

calineczka
Tove Jansson
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
6444 8e1b 500

April 07 2018

calineczka
6333 3c14 500
Reposted from4777727772 4777727772 viawarkocz warkocz

March 21 2018

calineczka
3521 fd0e
Reposted from4777727772 4777727772 viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
3561 3240
Reposted fromNemours Nemours viainsanedreamer insanedreamer
calineczka

Co koty pamiętają z dni?

Pamiętają, jak wraca się z zimna,
i miejsce najcieplejsze, i gdzie dostają jeść.
I gdzie zadano im ból, pamiętają wrogów,
nerwowość ptaków, ciepłe opary ziemi,
użyteczność kurzu.
Pamiętają skrzypienie łóżka, krok właściciela,
smak ryby, cudowną śmietanę.
Koty pamiętają z dni to, co ważne.
Wspomnieniom bez wartości pozwalają odejść
i zapadają w sen mocniejszy niż my,
którym pęka serce, bo pamiętamy
tyle rzeczy nieważnych.

— Brian Patten - Rzeczy nieważne.
Reposted fromnutt nutt viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
4798 76ea
Reposted fromgosiakowe gosiakowe viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
9065 b713 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
Człowiek nigdy nie pozbędzie się tego, o czym milczy.
— Karel Čapek
Reposted fromWakeUpInNewYork WakeUpInNewYork viainstead instead
1960 f311

vincekris:

Walking the Streets of Moscow (Ya shagayu po Moskve), 1963, directed byGeorgiy Daneliya

calineczka
3502 8d9c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaBlackxKing BlackxKing
calineczka

    Bardzo wiele książek należy przeczytać po to, aby sobie uświadomić, jak mało się wie.
— Nikołaj Gogol
Reposted fromavooid avooid viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
I pisz do mnie o wszystkim. Że kawa jest za gorąca i że lodówka zbyt pusta. Że gdy biegłeś na tramwaj, na Konopnickiej, ochlapał Cię czerwony samochód. Ford chyba. I że na sali ktoś śpi w trzecim rzędzie pod oknem, a wykładowca założył krawat sprzed wojny. Że przerwy zbyt krótkie, a papierosy za drogie. Że dzień zbyt szybko mija i czasu za mało by wszystko opowiedzieć.
— znalezione.
Reposted fromlovvie lovvie viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
calineczka
9443 788b
Reposted fromusunto usunto viafalconwing falconwing
6752 ff19 500
Reposted fromLittleJack LittleJack viainsanedreamer insanedreamer
calineczka
4424 a98c 500
Reposted fromwhoknows whoknows viayourheartbeat yourheartbeat
7339 ad86 500
Reposted frombitner bitner viapannaW pannaW
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl