Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
2947 8564 500

vonnegutgroupie:

Kurt Vonnegut kissing his first wife, Jane Cox.

calineczka
5005 e728 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viawarkocz warkocz
calineczka
5890 4305
Reposted fromkrzysk krzysk viawarkocz warkocz
calineczka
Wcale się nie pokłócili, ona po prostu po kilku tygodniach spojrzała trzeźwym okiem na to mieszkanie, którego się nie da posprzątać, na tego mężczyznę, którego się nie da ocalić (...)
I tyle. I spakowała się. I wyszła.
— M. Świetlicki
Reposted fromfindmyway findmyway viayveee yveee
6507 66ff
calineczka
calineczka
7491 8983 500
Reposted fromrawwwr rawwwr viacoffeebitch coffeebitch
calineczka
6071 33d8 500
Reposted frommoomins moomins viacoffeebitch coffeebitch
calineczka
Reposted frommoomins moomins viacoffeebitch coffeebitch
0689 6532 500

mira-mirabiliaimages:

“Afterward”

Reposted fromnudes nudes viaBlackxKing BlackxKing
calineczka
calineczka
8539 3e00 500
„Czy ja tylko nie jestem przypadkiem zupełnie zwykła, mała, pospolita smutna świnia?”

(Z kolekcji „Witkacy i inni” Stefana Okołowicza i Ewy Franczak, fragment z „Pożegnania jesieni”)
calineczka
4782 973e 500
Reposted fromnyaako nyaako viapannalu pannalu
0864 0fe4
4495 624d 500

Phases of the moon, Geomantie’ (Geomancy), Codex Palatinus 833 Germanicus.

4709 bc69
calineczka
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
Reposted fromfajnychnielubie fajnychnielubie
calineczka
6765 7b20 500
Kees Scherer, Lilly of the valley, Paris 1950s
7871 0e19

x

calineczka
0015 b107 500
Tadeusz Boy-Żeleński "Marzenie i pysk":
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl